Detta innefattar den nya lagen för estetiska injektioner

Från den 1 juli 2021 gäller nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

De nya reglerna i lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar innebär bland annat att:

 • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO.
 • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna.
 • Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. 
 • Verksamheten är skyldig att informera om samtycke och betänketid, samt kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år.

Med den nya lagen stärks skyddet för individens liv och hälsa. Den som kontaktar en skönhetsklinik ska kunna vara trygg med att personalen har rätt kompetens och att det finns samma krav på patientsäkerhet som inom hälso- och sjukvården. Tidigare fanns inga sådana krav, och lagstiftaren anser att det inte är rimligt sett till de risker som föreligger och hur pass komplicerade vissa ingrepp är.

Den som ska genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska informeras om följande:

 1. vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns, 
 2. kostnader för den behandling som valts, 
 3. det förväntade behandlingsförloppet och resultatet, 
 4. vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten, 
 5. eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd, 
 6. kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen, 
 7. de substanser och läkemedel som används,
 8. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 
 9. eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada, och 
 10. att verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret)

Vad innebär betänketiden som omnämns i den nya lagen?

 För en estetisk injektionsbehandling ska minst två dagars betänketid ges. För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepas inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen.