Anki

Detta innefattar den nya lagen för estetiska injektioner

Från den 1 juli 2021 gäller nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. De nya reglerna i lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar innebär bland annat att: Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO. Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. …

Detta innefattar den nya lagen för estetiska injektioner Läs mer »

Regeringen har skärpt kraven för att få utföra estetiska injektioner

Från den 1 juli 2021 har regeringen har skärpt kraven kring skönhetsbehandlingar och endast specialistläkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektioner. Dessutom krävs det att behandlaren skall inneha en försäkring som skyddar patienten vid komplikationer. Vi välkomnar detta nya lagkrav eftersom vi är en seriös aktör och uppfyller alla nya krav som nu finns.